Waaruit bestaat loonschade claim

Loonschade bestaat uit doorbetaald salaris en re-integratiekosten