Wat is loonschade en hoe kunnen wij u helpen - Loonschadespecialist.nl
  • Home
  • Wat is loonschade

Wat is loonschade

wat is loonschade

Wanneer één van uw medewerkers arbeidsongeschikt raakt door schuld van een ander, lijdt u als ondernemer loonschade.

U kunt deze loonschade op de aansprakelijke partij verhalen en dat heet “loonregres”. In uw hoedanigheid van werkgever heeft u dus een eigen regresrecht.

Maar dat regresrecht wordt door de wet zeer beperkt toegekend en daarnaast krijgt u te maken met een professionele tegenpartij. Dus u kunt zich de vraag stellen of u het verhalen van loonschade niet beter kunt overlaten aan een deskundig loonschadespecialist.

Van der Toorn Personenschade is dé loonschadespecialist in Nederland met vele jaren ervaring op het gebied van loonschade. Of het nu om een ‘eenmalige claim’ van het MKB of een ‘vaste samenwerking’ met landelijke spelers gaat. Op deze bladzijde ‘wat is loonschade’ vertellen wij u meer over dit onderwerp.

Wat is loonschade

Bij loonschade kunt onder meer denken aan:

  1. door te betalen salaris en werkgeverslasten
  2. kosten van re-integratie
  3. kosten van aanpassing
  4. administratieve kosten

Kostenposten vervangende arbeidskracht(en) en eventuele winstderving door het mislopen of het moeten afhouden van nieuwe opdrachten, komen naar Nederlands recht niet voor vergoeding in aanmerking. Dat is uitdrukkelijk door de wetgever vastgelegd.

Wat is loonschade verhalen & loonregres

Loonschade verhalen of loonregres is het claimen van uw loonschade bij de aansprakelijke partij, meestal de verzekeringsmaatschappij van de schade veroorzaker.

Dit is echt een vak apart en wordt door maar weinig ondernemers beheerst. Veel bedrijven geven er dan ook de voorkeur aan om het loonregres uit te besteden aan een loonschadespecialist.

Helaas is in het Nederlands recht bepaald dat niet alle loonschade door de aansprakelijke verzekeraar vergoed hoeft te worden. Het loonregres en het regresrecht van de werkgever kennen zo dus hun beperkingen.

Daarnaast kan dit loonregres door enkele andere zaken dan de omvang van de loonschade zelf worden ingeperkt. Op het gebied van loonschade kan uw tegenpartij 3 soorten verweer inroepen.

  • verweren op het gebied van aansprakelijkheid
  • het “collega-verweer”
  • causaliteitsverweren.

Verweren op het gebied van aansprakelijkheid

De aansprakelijke verzekeraar mag tegenover u als werkgever met loonschade, dezelfde aansprakelijkheidsverweren voeren als tegen uw werknemer zelf. Is uw werknemer – juridisch gezien – mede verantwoordelijk voor het ontstaan van zijn ongeval, dan mag die mede verantwoordelijkheid u als werkgever in het kader van loonschade verhalen ook worden tegengeworpen.

U kunt bijvoorbeeld denken aan een gedeelte eigen schuld door het niet dragen van de autogordel of andere fouten van uw werknemer die tot eigen schuld kunnen leiden.

Hoeft de aansprakelijke partij uw werknemer zèlf vanwege “mede schuld” bijvoorbeeld slechts 75% van zijn schade uit te keren, dan zal dat percentage voor u als werkgever eveneens gelden.

Ook is het helaas zo dat een aantal juridische “beschermingsregelingen” die voor uw werknemer zélf zouden gelden, voor u als werkgever niet van toepassing zijn.

“Collega-verweer”

Wordt de arbeidsongeschiktheid van uw werknemer en dus uw loonschade door schuld van een (directe) collega veroorzaakt, dan is verhaal van loonschade of loonregres – op een enkele zeer weinig voorkomende uitzondering na – niet mogelijk.

Verweren op het gebied van causaliteit

Wanneer tijdens het loonschade verhalen of loonregres blijkt dat de arbeidsongeschiktheid van uw werknemer niet uitsluitend is veroorzaakt door het ongeval waarvoor een derde aansprakelijk is, dan mag en zal een aansprakelijkheidsverzekeraar verweer voeren met betrekking tot het medisch en juridisch oorzakelijk verband tussen het ongeval en uw loonschade.

Juridische hulp al snel noodzakelijk

Als de aansprakelijke verzekeraar met één van de bovengenoemde verweren op de proppen komt, dan doet u er sowieso goed aan om juridische hulp in te schakelen.

Want de aansprakelijke partij is op die punten simpelweg deskundiger dan u als ondernemer. Zelfs de kennis op de gespecialiseerde loonschade-afdelingen van grote bedrijven, volstaat dan niet altijd.

Deze verweren kunnen er zelfs toe leiden dat u een eigen medisch adviseur moet gaan raadplegen. Veel ondernemers ‘laten het er dan bij zitten’ en laten zo eigenlijk ‘geld liggen’. En dat is toch zonde?

Loonschade advies nodig?Vul dit formulier in en wij bellen u terug.

Bel mij terug

Loonschade melden?

U kunt bij ons direct uw loonschade melden middels het aanmeldformulier. Wel zo efficiënt!

MELD NU UW LOONSCHADE

Behoefte aan vrijblijvend advies?

Zoekt u een deskundige en betrouwbare partner op het gebied van loonschade?

Neem dan direct en geheel vrijblijvend contact met ons op. Of het nu gaat om een eenmalig advies, een structurele samenwerking of 'gewoon een losse vraag'. U krijgt van ons een duidelijk onderbouwd antwoord. Daarna kunt u zelf beslissen wat u er mee doet.