Claim Loonschade met de hulp van loonschadespecialist.nl
  • Home
  • Claim loonschade

Claim loonschade

claim loonschade

Een loonschade claim bestaat uit doorbetaald salaris en re-integratiekosten. Maar over de hoogte van loonschade wordt bijna altijd door de aansprakelijke partij gediscussieerd!

Waaruit bestaat een loonschade claim

Volgens de Nederlandse wet (art. 6:107a BW) kunt u als werkgever uw loonschade verhalen op de aansprakelijke partij.

De ‘primaire loonschade’ bestaat uit het netto door u aan uw werknemer doorbetaald salaris. Juridisch wordt dit het “civiel plafond” genoemd. U kunt namelijk nooit méér schade vorderen dan uw eigen werknemer zou hebben gekund, als u het salaris niet had doorbetaald. Volgens al heel lang bestaande jurisprudentie van de Hoge Raad, kan een slachtoffer zelf namelijk ook nooit meer dan het gemiste netto salaris vorderen.

Daarnaast is het zo dat sinds 13 juni 2008 in de Wet is opgenomen dat u de re-integratiekosten eveneens op de tegenpartij kunt verhalen.

Maar loonschade verhalen is echt een vak apart en niet voor iedere HRM-afdeling weggelegd. Over de hoogte van de claim loonschade wordt door verzekeraars veelvuldig gediscussieerd. Soms zelfs tegen beter weten in. Gaat u die strijd aan of laat u de claim dan voor wat die is?

Doorbetaald salaris

Als werkgever heeft u dus recht op vergoeding van het netto door u aan uw arbeidsongeschikte werknemer doorbetaald salaris. Daarbij gaat het echter niet alleen om het ‘basissalaris’ maar ook om andere verplicht door te betalen looncomponenten.

U vindt alle informatie over welk gedeelte van het salaris u wél kunt verhalen en welk gedeelte niet, op deze bladzijde.

Re-integratiekosten en verhaalbare kosten van re-integratie

Als werkgever bent u ook verplicht zorg te dragen voor een maximale re-integratie van uw werknemer. Al was het maar, omdat u anders aangeslagen wordt door het UWV.

Tot 13 juni 2008 waren de re-integratiekosten niet op de aansprakelijke verzekeraar te verhalen. Sindsdien is artikel 6:107a BW uitgebreid en kunnen de redelijke kosten van re-integratie ook bij de aansprakelijke partij worden geclaimd.

Maar welke re-integratiekosten komen voor vergoeding in aanmerking? Wat zijn de ‘redelijke kosten’? En hoe gaat dat in zijn werk? De verhaalbare kosten van re-integratie zijn te onderscheiden in:

kosten van re-integratiemaatregelen

kosten van aanpassing

administratieve kosten

Kosten van juridische bijstand

Naar Nederlands recht bestaat (nog altijd) geen vaste regeling die vergoeding van uw advocaatskosten mogelijk maakt. Met andere woorden: ons honorarium dient u helaas zelf betalen. Ze worden niet apart door de aansprakelijke partij vergoed.

Alleen in uitzonderingsgevallen, bijvoorbeeld wanneer de aansprakelijke verzekeraar u en ons tot een uitgebreide discussie dwingt, kan dit anders komen te liggen. Daarom heeft loonschadespecialist.nl er voor gekozen om haar diensten op het gebied van loonschade aan te bieden op basis van no cure-no pay. Dus verhalen wij niets, dan betaalt u ook niets. Simpel maar effectief!

Loonschade advies nodig?Vul dit formulier in en wij bellen u terug.

Bel mij terug

Loonschade melden?

U kunt bij ons direct uw loonschade melden middels het aanmeldformulier. Wel zo efficiënt!

MELD NU UW LOONSCHADE

Behoefte aan vrijblijvend advies?

Zoekt u een deskundige en betrouwbare partner op het gebied van loonschade?

Neem dan direct en geheel vrijblijvend contact met ons op. Of het nu gaat om een eenmalig advies, een structurele samenwerking of 'gewoon een losse vraag'. U krijgt van ons een duidelijk onderbouwd antwoord. Daarna kunt u zelf beslissen wat u er mee doet.