Loonschade: kosten van aanpassing

Re-integratie: aanpassing werkplek en hulpmiddelen